Thắt lưng da bò TL31

TL31

350,000 VND

Thắt lưng da bò
Bản rộng: 3,8 cm
Da bò 1 lớp