Quế Thảo Dược Có Tăm 4 tấc - 300 cây

QTD-4T-300

118,000 đ

QUẾ THẢO DƯỢC 4 TẤC 300 CÂY
Nhang Quế Thảo Dược ĐẤT NƯỚC XANH được sản xuất 100% từ bột quế thảo dược tự nhiên, keo thực vật (cây bời lời) và tăm tre. Đặc biệt không sử dụng bất kỳ hóa chất nào.