Thư số 1

11:49 PM 15/03/2019

Tôi xin đón chào ngày hôm nay bằng yêu thương từ tận đáy tim. Bởi vì yêu thương là bí quyết cao lớn nhất cho mọi thành công của con người...

Xem thêm 542

Thư số 2

11:49 PM 15/03/2019

Ở Tây Ban Nha, người ta thường thử đởm lược của mỗi con bò rừng bằng cách để nó tấn công vào những người đấu bò. Mỗi lần tấn công, con bò bị phóng một mũi gươm nhọn bén...

Xem thêm 501
Facebook
Trò chơi nhỏ Mua nhà đất