Hot!!! Còn 1 lô duy nhất 6×17 thổ cư gần hết Măt tiền nhưa 566 gần khu công nghiêp tây bắc, củ chi

tb0011

740,000,000 VND

Còn 1 lô duy nhất 6×17 thổ cư gần hết
Măt tiền nhưa 566 gần khu công nghiêp tây bắc đèn đường nước máy đầy đủ
Giá đầu tư 740 triêu