Gạo

1


G
 • Nở thường

  Nở thường

  1
 • Dẻo thường

  Dẻo thường

  1
 • Nở, xốp, khô cơm

  Nở, xốp, khô cơm

  1
 • Nở, xốp, mềm cơm

  Nở, xốp, mềm cơm

  1
 • Dẻo, thơm nhẹ

  Dẻo, thơm nhẹ

  1
 • Dẻo, thơm vừa

  Dẻo, thơm vừa

  1
 • Dẻo, thơm nhiều

  Dẻo, thơm nhiều

  1
 • Đặc sản: nàng thơm chợ đào

  Đặc sản: nàng thơm chợ đào

  1
 • Gạo nếp

  Gạo nếp

  1