Cà phê

cafe

12,000 VND

Cà phê
 • Cà phê đá

  Cà phê đá

  12,000 VND
 • Cà phê sữa

  Cà phê sữa

  14,000 VND
 • Cà phê nóng

  Cà phê nóng

  12,000 VND
 • Cà phê sữa nóng

  Cà phê sữa nóng

  15,000 VND
 • Cà phê kem

  Cà phê kem

  16,000 VND