4. Dịch vụ hỗ trợ

Ngày đăng: 11:49 PM 15/03/2019 - Lượt xem: 489

Những dịch vụ hỗ trợ được cung cấp

 

Bạn quá bận với công việc, hoặc muốn giao hẳn việc chăm sóc trang web cho người khác. Hãy thuê chúng tôi:

 

1. Đăng sản phẩm

- Bạn cung cấp bài viết, hình ảnh, giá bán ...

- Giá đăng: .000 đồng/ 1 sản phẩm.

-

2. Đăng tin tức

- Bạn cung cấp bài viết, hình ảnh ...

- Giá đăng: .000 đồng/ 1 tin tức

-

3. Đăng album

- Bạn cung cấp album, bài viết ...

- Giá đăng: .000 đồng/ 1 album

4. Đăng video

- Bạn cung cấp Video, bài viết ...

- Giá đăng: .000 đồng/ 1 Video

5. Thiết kế giao diện theo yêu cầu

- Khoảng 5 triệu. Tùy độ khó, và chức năng... sẽ báo giá cụ thể. 

-

6. Thiết kế logo

- Khoảng ... trăm. Tùy logo, sẽ báo giá cụ thể. 

-

7. Dịch vụ viết bài

-

 

Gọi Phục Vụ