Liên hệ

Bùi Thanh Hiệp

Điện thoại: 0986951212

Email: get@get.vn

Địa chỉ: Cà phê GET.VN, 162A2, Võ Nguyên Giáp, Khu phố 3, phường Phú Tân. thành phố Bến Tre.

Gọi Phục Vụ