2. Bắt đầu dùng thử

Ngày đăng: 11:49 PM 15/03/2019 - Lượt xem: 536

- Ví dụ bạn tên Nguyễn Văn A, và lấy địa chỉ web là: nguyenvana.get.vn

- Có 2 cách đăng nhập quản lý web. Đầu tiên bạn mở trình duyệt web: Coccoc, Google Chrome:

+ Cách 1: Thêm /admin sau địa chỉ web. Ví dụ: nguyenvana.get.vn/admin

Sau đó điền số điện thoại và mật khẩu.

+ Cách 2: Vào trang web của bạn: nguyenvana.get.vn vào phần Đăng nhập. 

Sau đó, điền số điện thoại và mật khẩu. Sau đó bấm vào Quản trị website. 

 

- Tới đây, nếu bạn quản lý web bằng laptop thì Ok. Nếu bạn dùng điện thoại. Thì bạn bấm vào giao diện, sau đó bấm vào 3 gạch ngang bên trái để bắt đầu quản lý. 

 

1. Sản phẩm

- Kho hàng của bạn: Nơi quản lý tất cả sản phẩm. 

- Đăng sản phẩm:

+ Đăng sản phẩm không size: Sản phẩm 1 kích cỡ. 

+ Đăng sản phẩm có size: Sản phẩm nhiều màu, kích thước ... được đăng chung. 

- Danh mục sản phẩm: Gom nhóm sản phẩm giống nhau. 

- Khuyến mãi: Chọn những sản phẩm làm khuyến mãi. 

- Thương hiệu: Đặt tên, tạo thương hiệu (chưa cần quan tâm) 

- Đặc tính: Chưa cần quan tâm. 

- Cài đặt: Chưa cần quan tâm. 

 

2. Tin tức

- Kho tin tức tổng: Tin tức có sẵn, bạn có thể lấy về để sử dụng. 

- Kho tin tức team: Tin tức có sẵn, bạn có thể lấy về để sử dụng. 

- Đăng tin tức: Tin do bạn tự đăng. 

- Quản lý tin tức: Quản lý tất cả Tin tức. 

- Danh mục tin tức: Tạo nhóm tin tức giống nhau. 

- Cài đặt: Chưa cần quan tâm. 

 

3. Album ảnh

- Tương tự phần tin tức

 

4. Video

- Đăng video:

- Những phần còn lại tương tự tin tức.

 

5. Thành viên

- Tạo thành viên: Tạo thêm thành viên. 

- Chặn thành viên: Vô hiệu tài khoản. 

- Phân quyền: Cấp thêm quyền nhất định. 

- Xóa thành viên: Xóa thành viên. 

 

6. Giao diện

- Kho giao diện: Chọn cách trình bài phù hợp với bạn nhất (chỉ đổi cách trình bài, không đổi nội dung bài viết). 

- Cài đặt trang chủ: Chọn những gì hiển thị ra trang chủ (trang đầu tiên khách vào). 

- Banner quảng cáo: Cài đặt quảng cáo lên tranh web. 

- Silde ảnh: Hình ảnh hiển thị trên trang web. 

- Menu trên: Tạo, thêm, xóa, chỉnh sửa thanh Menu trên. 

- Menu dưới: Tạo, thêm, xóa, chỉnh sửa Menu dưới.

- Danh mục tùy chọn: Tạo danh mục tùy chọn để đưa ra trang chủ. 

 

7. Thông tin

- Cài đặt cơ bản: Cài đặt và thay đổi những thông tin cơ bản. 

- Bài viết: Bài viết giống mục Tin tức, nhưng không có phần Bình luận. 

- Bài giới thiệu: Thông tin bài giới thiệu của bạn. 

- Thông tin liên hệ: Thông tin trang liên hệ của bạn. 

- Thông tin Footer: Phần dưới của trang web

- Tên miền: Bạn có thể thêm nhiều tên miền riêng vào để sử dụng (nếu có). 

- Quản lý files ảnh: Quản lý, thêm, xóa tất cả ảnh.

Gọi Phục Vụ